Svar til: Regnskap i kirke

Hjem Forum Administrasjonen Regnskap i kirke Svar til: Regnskap i kirke

#21377

Jeg tenker at kirke det er en samme type forening som frivillig forening eller selskap er en ikke-kommersiell organisasjon, sammenslutning eller et samfunn av fagpersoner eller interesserte som har en felles interesse, sak eller et fagområde de ønsker å fremme, gjerne av en kulturell eller uegennyttig karakter. Donasjonene det er bare innskudd fra medlemmene av kirkes, sponser men er ikke inntekt eller overskudd. Hver kirke bør være selvstendig, unntatt hvor det gjelder saker som vedrører andre kirker. En kirke bør aldri gi garantier eller finansiell støtte, og bør ikke låne kirke-navnet til noen beslektet organisasjon eller utenforstående foretagende, for at ikke penge-, eiendoms- og prestisjespørsmål skal avlede oss fra vårt fremste formål. Hver kirke bør være selvhjulpen, uten bidrag utenfra. Så donasjonene kommer fra medlemmer og føres i regnskap D-1900 Dette er kontoen for kontanter, «cash» i kassa/bank og K-2050 Egenkapital er den delen av kapitalen som eierne i virksomheten har skutt inn selv.
Mvh Vladimir