Beskyttet: Helsefag

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen

Å bli helsefagarbeider «så fantastisk». Det er en så flott å viktig jobb. Etter som samfunnets befolkningssammensetning endrer seg, vil også arbeidsmarketsbehovet endres. Helsefagarbeiderne trengs i dette arbeidsmarkedet! Helsefagarbeiderne er en yrkesgruppe som erstattet hjelpepleier- og omsorgsarbeiderutdanningene etter omleggingen av systemet for videregående opplæring høsten 2006. Helsefagarbeider er en relativ ny tittel og den dukker ikke opp før i 2010 ettersom hjelpepleier – og omsorgsarbeiderutdanningen ble faset ut og helsefagarbeiderutdanningen tok over. Som helsefagarbeider er jobbmulighetene mange. Fra hjemmetjenesten, til sykehjem, på bo- og servicesentre, på sykehus, i rus-omsorgen, innen psykiatrien, i boliger for funksjonshemmede eller psykisk utviklingshemmede, ved opptrenings- og behandlingssentre, og i skolen med barn eller ungdom som har behov for ekstra hjelp. Du har også mulighet til å videreutdanne deg innenfor en rekke fagfelt når du har tatt fagbrevet som helsefagarbeider. Som helsefagarbeider er det din jobb å utføre praktisk pleie, miljøarbeid og gi omsorg til de som trenger det, uavhengig av livssituasjon, funksjonsnivå, alder eller religion. En helsefagarbeider bidrar til å bedre livskvaliteten og funksjonsnivået til dem de jobber med. De gjør en viktig jobb, som påvirker andre menneskers liv positivt. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen.

Hvem er kurset for

For deg som ønsker å ta et fagbrev som helsefagarbeider, enten du ha lang eller kort erfaring. Et fagbrev kan være et middel til å oppnå tryggere arbeid, faglig trygghet og økt arbeidsglede, bedre økonomi samt økt selvrespekt og anerkjennelse.

Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum A2/B1.

Obligatoriske emner

Kurset er bygget på kompetansemålene i helsefag, og i programfagene helsefremmende arbeid 1-2 (H), kommunikasjon og samhandling (K), yrkesutøvelse (Y).

Informasjon om utdanning, finner du i læreplanen på utdanningsdirektoratet sine nettsider, utdanning helsefagarbeider

Vi bruker bøkene til Aschehoug. Se bokliste:

Helsefremmende arbeid 1-2 (H)

Programfaget handler om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. Du vil lære om forebygging av livsstilssykdommer, kosthold og fysisk aktivitet. Noen av temaene er:

 • Livsstil og helse
 • Forebygging av sykdommer
 • Sykdomstegn og sykeplei
 • Omsorg og psykisk helse
 • Funksjonshemninger

Kommunikasjon og samhandling (K)

Programfaget handler om møte mellom mennesker, uavhengig av språk, religion, kultur, livssituasjon, alder, funksjonsnivå og livsførsel. Du vil arbeide med å bli bevisst din egen væremåte og adferd overfor andre. Noen av temaene er:

 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Å skape tillit
 • Det å være et medmenneske
 • Taushetsplikten

Yrkesutøvelse (Y)

Programfaget handler om de ulike yrkenes egenart og de krav som stilles til det å bli helsefagarbeider. Yrkesutøvelsen bygger på sentrale kunnskaper fra samfunnsfag. Noen av temaene er:

 • Brukermedvirkning, brukeren i fokus
 • Planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid
 • Regelverk og yrkesetiske retningslinjer
 • Profesjonell yrkesutøvelse og hvilken rolle jeg har som helsefagarbeider

Vi bruker bøkene til Aschehoug. Se bokliste legg ved fil

Eksamen

Du må selv melde deg opp til eksamen via www.privatistweb.no eller ved Opplæringsetaten i hjemfylket ditt. Oppmeldingsfrister: 15. mars (vårsemesteret) og 15. oktober (høstsemesteret) med enkelte unntak. Oppmelding til eksamen er bindende. Det vil si at når du er oppmeldt, må du betale eksamensavgift enten du velger å gå opp til eksamen- eller ikke.

For å kunne ta fagprøven som praksiskandidat, må du i tillegg kunne dokumentere til sammen fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer yrkespraksisen din, og kan godkjenne deg som praksiskandidat. Tidligere relevant skolegang kan evt. inngå som en del av de 5 årene med praksis. 

Informasjon om utdanning, finner du i læreplanen på utdanningsdirektoratet sine nettsider,
utdanning helsefagarbeider.

Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no

Teorieksamen + praksistid + fagprøve = fagbrev

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som E-læring. Det er basert på pensum, videoklipp, veiledningstekster øvingsoppgaver og innsending av oppgaver i form av caser. Du vil også få tilgang til gode verktøy til å lage pleieplaner og som forbereder deg til teorieksamen.

Kursinformasjon

Vanskelighetsgrad: Nybegynner

Kategorier:

Kursinstruktør

Tina Ramøy Åkvik Tina Ramøy Åkvik Instruktør