Helsekortet – Sandefjord

Helsekortet vil tilegne deg formell kompetanse for å jobbe som pleiemedarbeider i helsesektoren. Helsekortet er et av kompetansekortene i SK6®+, utarbeidet med utgangspunkt i kompetansemålene til videregående opplæring.I kurset har du kontakt med din egen instruktør, og du vil få quiz, innsendingsoppgaver med oppfølging og muligheter for å stille spørsmål til instruktør. INNHOLD Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter Yrkesetikk, holdninger, verdier, etiske dilemmaer Kosthold og helse Anatomi og fysiologi Sykdomslære, omsorg og egenomsorg Førstehjelp ADL – dagliglivets aktiviteter og pasientens egne ressurser Ergonomi, forebygging av belastningslidelser Grunnleggende sykepleie Begrepsavklaring i forhold til hjelpemidler Brukermedvirkning Verdighet og livets avslutning Brukerrettigheter, lover og forskrifter, taushetsløfte Enkel innføring i legemiddelbruk og legemiddelformer Observasjon og dokumentasjon MÅLGRUPPE De som ønsker å jobbe i helsesektoren og som har lite eller ingen kompetanse innenfor dette området. Kurset passer også for alle ufaglærte som jobber i helsesektoren, og som ønsker mer faglig påfyll. f.eks. Ufaglærte Assistenter Pleiemedarbeider Pleiemedhjelper Pleieassistent Hjemmehjelp Støttekontakt Personlig assistent  

Kursinformasjon

Kategorier: ,

Kursinstruktør

Tina Ramøy Åkvik Tina Ramøy Åkvik Instruktør

Årlig abonnement

kr 3490,00
1 år med tilgang

Helsekortet vil tilegne deg formell kompetanse for å jobbe som pleiemedarbeider i helsesektoren. Helsekortet er et av kompetansekortene i SK6®+, utarbeidet med utgangspunkt i kompetansemålene til videregående opplæring. I kurset har du kontakt med din egen instruktør, og du vil få quiz, innsendingsoppgaver med oppfølging og muligheter for å stille spørsmål til instruktør. 

Kartlegging QUIZ

Kommunikasjon

Etikk og menneskesyn

Anatomi og fysiologi

Nervesystemet og sykdommer

Muskelsystemet og bevegelsesapparatet og sykdommer

Kreft

Respirasjonssystemet

Sirkulasjonssystemet

Hormonsystemet

Urinsystemet

Fordøyelsessystemet

Kosthold

Sansene våre

Førstehjelp

Grunnleggende sykepleie

Lovverk

Legemidler

Dokumentasjon og pleieplaner 

Avsluttende test