fbpx

Beskyttet: Regnskapsmedarbeider 2

Dette er et forholdsvis omfattende regnskapskurs som vil dekke kravene til kompetanse i et 3-årig bachelorstudium, med unntak av regnskapsanalyse. Om du ønsker kan du, under noen forutsetninger, melde deg opp til eksamen i «grunnleggende regnskap og finansregnskap med analyse». Dette kurset inngår i studiet økonomi og administrasjon. Dersom du ønsker å gå opp til eksamen må du sjekke dette med en høyskole i nærheten av deg. Her kan du lese noe om dette hos Høgskolen i Østfold.

Kurset er e-læringsbasert, det vil si at du kan gjennomføre kurset i ditt eget tempo. Du vil ha en faglærer tilgjengelig hele veien, som vil veilede deg, svare på spørsmål og gjennomgå oppgaver. Du får også tilgang til et forum hvor du kan stille spørsmål åpent og diskutere med andre studenter. Hver fredag kan du, om du ønsker, koble deg opp til et digitalt klasserom og stille spørsmål til faglærer som forklare temaer som du finner vanskelig.

Vi benytter bøker fra Fagbokforlaget, «Årsregnskapet – en grunnleggende innføring» med tilhørende oppgavesamling. Denne får du fritt tilsendt så fort du har meldt deg opp til kurset. Disse bøkene danner grunnlaget for vårt arbeid, mens e-læringsportalen vil vise vei underveis.

Innholdet i kurset kan du se i temaoversikten nedenfor.

Alle som deltaker i kurset kan på forespørsel også få et grunnleggende Excelkurs (e-læring) uten ekstra kostnader

Kursinformasjon

Estimert tid: 50 timer

Vanskelighetsgrad: Videregående

Kategorier:

Kursinstruktør

Ronny Sølversen Ronny Sølversen Forfatter

Jeg er instruktør hos Skagen Kompetanse og jeg står klar for å svare på alle dine spørsmål i fagene IKT og økonomi.

Innledning

Kapittel 2: Regnskap som informasjonssystem

Kapittel 3: Introduksjon til balansen

Kapittel 4: Introduksjon til det dobbelte bokholderis prinsipp

Regnskapsmessige posteringer

Vurderinger av eiendeler og gjeld

Skattemessig resultat

Utbytte i aksjeselskaper

Skattebetaling i aksjeselskaper

Årsavslutning og årsregnskapet

Regnskapsanalyse