Beskyttet: Regnskapsmedarbeider 2

Dette er et forholdsvis omfattende regnskapskurs som vil dekke kravene til kompetanse i et 3-årig bachelorstudium, med unntak av regnskapsanalyse. Om du ønsker kan du, under noen forutsetninger, melde deg opp til eksamen i «grunnleggende regnskap og finansregnskap med analyse». Dette kurset inngår i studiet økonomi og administrasjon. Dersom du ønsker å gå opp til eksamen må du sjekke dette med en høyskole i nærheten av deg. Her kan du lese noe om dette hos Høgskolen i Østfold.

Kurset er e-læringsbasert, det vil si at du kan gjennomføre kurset i ditt eget tempo. Du vil ha en faglærer tilgjengelig hele veien, som vil veilede deg, svare på spørsmål og gjennomgå oppgaver. Du får også tilgang til et forum hvor du kan stille spørsmål åpent og diskutere med andre studenter. Hver fredag kan du, om du ønsker, koble deg opp til et digitalt klasserom og stille spørsmål til faglærer som forklare temaer som du finner vanskelig.

Vi benytter bøker fra Fagbokforlaget, «Årsregnskapet – en grunnleggende innføring» med tilhørende oppgavesamling. Denne får du fritt tilsendt så fort du har meldt deg opp til kurset. Disse bøkene danner grunnlaget for vårt arbeid, mens e-læringsportalen vil vise vei underveis.

Innholdet i kurset kan du se i temaoversikten nedenfor.

Alle som deltaker i kurset kan på forespørsel også få et grunnleggende Excelkurs (e-læring) uten ekstra kostnader

Kursinformasjon

Estimert tid: 50 timer

Vanskelighetsgrad: Videregående

Kategorier:

Kursinstruktør

Ronny Sølversen Ronny Sølversen Forfatter

Jeg er instruktør hos Skagen Kompetanse og jeg står klar for å svare på alle dine spørsmål i fagene IKT og økonomi.

Innledning

Kapittel 2: Regnskap som informasjonssystem

Kapittel 3: Introduksjon til balansen

Kapittel 4: Introduksjon til det dobbelte bokholderis prinsipp

Kapittel 5: Mer om bokføring og regnskapsavslutning

Kapittel 6: Bedriftens økonomiske kretsløp

Kapittel 7: Periodisering av inntekter og kostnader

Kapittel 8: Inntekter og innbetalinger fra kunder

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Kapittel 9: Bedriftens kostnader. Vareutgift og varekostnad

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Kapittel 10: Forskuddsbetalte utgifter og påløpne, ikke betalte kostnader

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Kapittel 11: Renter og avdrag på lån

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Kapittel 12: Avskrivning av varige driftsmidler

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Kapittel 13: Regnskapssystemet

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Kapittel 14: Lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Kapittel 15: Bokføring av merverdiavgift

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Kapittel 16: Regulering av årsregnskapet

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Kapittel 17: Presentasjon av resultatregnskap og balanse

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Kapittel 18: Regler for vurdering av eiendeler og gjeld

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Kapittel 19: Immaterielle eiendeler

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Kapittel 20: Varige driftsmidler

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Kapittel 21: Varelager

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Kapittel 22: Anleggskontrakter

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Kapittel 23: Fordringer

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Kapittel 24: Aksjer

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Kapittel 25: Kontanter og bankinnskudd

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Kapittel 26: Gjeld

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Kapittel 27: Regnskapsføring av inntektsskatt i aksjeselskap

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Kapittel 28: Egenkapital og resultatdisponering i selskap

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Kapittel 29: Konsernregnskap

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Kapittel 30: Kontantstrømoppstilling

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Kapittel 31: Introduksjon til regnskapsanalyse

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Kapittel 32: Grunnleggende regnskapsanalyse

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Kapittel 33: Utvidet analyse av lønnsomhet

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Kapittel 34: Analyse av regnskap i spesielle situasjoner

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Regnskapsmessige posteringer

Vurderinger av eiendeler og gjeld