Medarbeiderundersøkelse - Bardufosstun 2020

Medarbeiderundersøkelsen består av 20 spørsmål som du besvarer ved hjelp av ulike svaralternativer. Medarbeiderundersøkelsen er anonym.

Trinn 1 av 7